Hvala rukovodstvu i građanima GO Stari Grad

Датум објављивања: 25.03.2015   9:04 AM


Malo je reći hvala, rukovodstvu i građanima GO Stari Grad, u proteklih četrnaest godina ovi ljudi prate i nagradjuju naš rad. Donacijom čamca našoj organizacionoj jeninici, a kasnije ponovnom donacijom za reparaciju istog, spaseno je preko stotinu ljudskih života i u nezvaničnom razgovoru isti smo “krstili” kao “Čamac heroj”. Sve bi to bilo normalno ali i to nije sve već dugi niz godina GO Stari Grad  novčano nagrađuje naše policijske službenike za ostvarene rezultate u predhonom mesečnom period. Kada smo se obratili za pomoć, jednom od rukovodilaca GO Stari Grad isti je rekao :” Završićemo, čućemo se…”, nakon izvesnog vremena isti gospodin se javlja sa : “Omogućeno vam je… i troškove će snositi GO Stari Grad…” mom oduševljenju nema kraja, “Predsednik je rekao da to nije malo ali kada su upitanju ljudski životi to nema cenu, neka je to samo u interesu naših gradjana…” Radi se o tri termina nedeljno na bazenu centra “Gale Muškatirović”, na taj način podižemo spremnost i uvežbanost naših spasilačkih posada za spasavanje na void.

Naša mala Sindikalna grupa na skroman način se zahvalila plaketom 2013. godine. Hvala GO Stari Grad, a naše je da spasavamo građane i iste pomažemo u nevolji na void na taj način ćemo se odužiti onima koji nam veruju i ne sebično mas pomažu.