NOVI NAVIGACIONI REPERI NA DUNAVU

Датум објављивања: 28.05.2015   8:03 PM


Sve bi bilo lepo da su ove vetrenjače u Srbiji ali nisu. Mnogima je to slika sa željom da je to i kod nas, a možda i bolje, pozitivan efekat ovih vetrenjača je zdrava proizvodnja električne energije iz tzv. zanavljivih izvora proizvodnje električne energije. Možda jeste zdrav ali možda nije ekološki sa aspekta ptica selica. Kao što je brana na hidrocentralama barijera nekim vrstama riba u reci Dunav(kojih više u Dunavu nema), tako i vetrenjače ometaju let nekih vrsta ptica selica. Dok mi marimo ili ne marimo u Srbiji su za sada ptice selice zaštićenje od strane veštačkih prepreka-vetrenjača i njihov elisa. Zato u Srbiji nema tih oblika zanavljivih izvora električne energije, svi mali nautičari će moći zahvaljujući ovim markantnim objektima na Dunavu, leva obala, moći da se orijentišu i sebi olakšaju navigaciju. Miran Dunav i bistro !